O nas

"KLAWA SZAMA"

Wpadaj do Klawej Szamy, to konsompcja prima sort.
Idziesz na mniasto? Walaj wpierw jak w dym do Szamy.
Dla pracującej jenteligencji i ludzi dobrej roboty.